Isi Blog ini

terdiri dari banyak tulisan; antara tulisan 'ilmiah', artikel buletin, opini, puisi, komentar film (biasa diberikan kode "RF"), lirik lagu, beberapa kutipan, atau apapun saja yang dinilai baik untuk dibagikan sebagai pengalaman bersama..

Selamat menikmati.

Tamu

Rekanan Situs

Rekanan Situs
Klik Gambar di Atas untuk berkunjung ke Pasar Grosir Tas; Drawstring, Tote, Sling, etc. Tas kanvas, tas blacu, tas furing, dll.
Ayiko Musashi. Diberdayakan oleh Blogger.

Kunjungi Juga

Kunjungi Juga

Welcome to

Welcome to

Terjemah

Artikel Pop

Menuju Ke

Kamis, 31 Mei 2012

Namasurat
What is in a name? apa artinya sebuah nama. Berarti sekali. Tentu berbeda nama Ahmad Tohari dengan Sugeng Cikrak. Begitu juga dengan nama-nama surat di dalam al-Qur’an. Surat yang berjumlah 114 tersebut diberi nama dengan rangkaian spektrum yang jika ditata bersama akan menampilkan pernik warna-warni beragam.

Ada nama-nama surat yang diambil dari nama seorang tokoh, seperti Yunus, (keluarga) Imran, Hud, Yusuf, Ibrahim, Luqman, Muhammad, Nuh, hingga Maryam. Kebanyakan dari mereka adalah nabi, tetapi juga ada orang biasa seperti Imran, Luqman, atau Maryam.

Setiap penamaan tentu memiliki pertimbangannya sendiri-sendiri, mengapa nama tersebut diabadikan oleh al-Qur’an. Seperti beberapa surat yang dinamai dengan julukan Golongan yang bersekutu (al-Ahzab), yang bersaf-saf (as-Shaffat), yang berlutut (al-Jatsiyah), wanita yang mangajukan gugatan (al-Mujadalah), perempuan-perempuan yang diuji (al-Mumtahanah), orang-orang munafik (al-Munafiqun), orang yang berselimut (al-Muzammil), orang yang berkemul (al-Muddatstsir), orang-orang yang curang (al-Muthaffifin), pengumpat (al-Lumazah), hingga orang-orang kafir (al-Kafirun).

Beberapa fauna juga diabadikan oleh al-Qur’an sebagai nama surat seperti sapi betina (al-Baqarah), lebah (an-Nahl), semut (an-Naml), laba-laba (al-Ankabut), kuda perang yang berlari kencang (al-Adiyat), gajah (al-Fiil), hingga penyebutan sekelompok hewan ternak (al-An’am).

Unsur-unsur alampun tidak luput diabadikan. Lihat misalnya kilat (ar-Ra’d), batu (al-Hijr), gua (al-Kahfi), cahaya (an-Nur), kabut (ad-Dukhan), angin yang menerbangkan (adz-Dzariyat), bukit (at-Thur), bintang (an-Najm), bulan (al-Qamar), besi (al-Hadid), gugusan bintang (al-Buruj), fajar (al-Fajr), hingga buah tin (at-Thin).

Nuansanya sangat kosmis sekali. Mulai dari tokoh, julukan, hewan, hingga alam, ada disana. Elemen atau dimensi sosial juga ikut meramaikan nuansa penamaan ini, seperti para wanita (an-Nisa’), bangsa Romawi (ar-Rum), kaum Saba’ (Saba’), manusia (al-Insan dan an-Nas), negeri (al-Balad), suku Qurasiy (al-Quraisy), musyawarah (asy-Syura).

Soal waktu, kita bisa tunjuk surat-surat seperti al-Jumu’ah (hari jum’at), al-Lail (waktu malam), ad-Dhuha (waktu dhuha), al-Ashr (masa atau waktu ashar), hingga al-Falaq (waku subuh). Untuk dimensi ruang, ada surat al-A’raf (tempat tertinggi), al-Ahqaf (bukit-bukit pasir), al-Hujurat (kamar-kamar), atau al-Ma’arij (tempat naik).

Yang paling banyak porsinya adalah nama surat dengan dikaitkan pada sebuah peristiwa. Perhatikan misalnya al-Isra’ (memperjalankan di malam hari), al-Hajj (haji), as-Sajdah (sujud), al-Fath (kemenangan), al-Hasyr (pengusiran), at-Thalaq (talak), at-Tahrim (mengharamkan), ‘Abasa (ia bermuka masam), al-Insyirah (melapangkan), at-Takatsur (bermegah-megahan), al-Ikhlas (memurnikan keesaan Allah).

Di antara semua ini tidak ada yang menyamai rekor penamaan surat dengan peristiwa hari kiamat yang disebutkan melalui sekian nama: al-Waqi’ah, at-Taghabun, al-Haqqah, al-Qiyamah, al-Ghasyiyah, dan al-Qari’ah. Tidak hanya itu. Kejadian yang mengiringinyapun ikut disematkan, seperti at-Takwir ( menggulung), al-Infithar (terbelah), al-Insyiqaq (yang terbelah), az-Zilzalah (keguncangan).  

Ada juga dimensi lain seperti materi: perhiasan (az-Zukhruf), kerajaan (al-Mulk), pena (al-Qalam), segumpal darah (al-Alaq), bukti (al-Bayyinah), barang-barang yang berguna (al-Ma’un), gejolak api (al-Lahb), harta rampasan perang (al-Anfal), dan hidangan-hidangan (al-Maidah).

Mahluk seperti jin juga disebut (al-Jinn), pun malaikat (al-Mursalat dan an-Nazi’at). Nama Allah sendiri (Fathir, Ghafir, ar-Rahman). Nama al-Qur’an (al-Furqan). Tema umum: al-Fatihah (pembuka) , at-Taubah (ampunan), al-Qashash (cerita-cerita), an-Naba’ (berita besar), al-Qadr (kemuliaan), al-Kautsar (nikmat yang banyak), an-Nashr (petolongan), hingga nama-nama surat yang misterius seperti Thaha, Yasin, Shad, dan Qaf.

Ayiko Musashi, 14 Agustus 2010


 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Text Widget

Text Widget